Hem

”Waldos Wänner” är en stiftelse som varje år kommer att utse en eller flera framstående ungdomar, främst inom idrotten, i Kronobergs län som får stöd från stiftelsen. Insamlade pengar kommer också att gå till Ung cancer.

Andreas pappa JO Waldo skriver så här;
”Ett står klart – Andreas namn och person får aldrig, aldrig blir bortglömd!!
Den gränslösa sorgen måste få ett annat ansikte”.