Stiftelsen Waldos Wänner har följande styrelse

Ordförande
Jan-Olof Waldo, 070-423 48 21

Ledamöter
Bengt Lindquist, 073-701 12 77
Billy Ydefjäll, 070-354 85 08
Conny Modigh, 070-670 82 22
Fredrik Modigh, 073-569 20 25
Tina Waldo, 073-965 16 34
Torsten Axelsson, 073-338 22 85
Wilma Nilsson, 076-797 11 10

Auktoriserad revisor
Per Magnusson, Växjö revisionsbyrå AB