ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD

Varje år, sedan 2018, har vi som mål, i Andreas Waldos namn,
att utse en eller flera framstående idrottsungdomar i Kronobergs Län.
Vi har höjt summan från och med 2022.
Nu får vinnarna en stipendiesumma på 20.000 kronor var!
Detta är en skattefri gåva från Stiftelsen.

Vår jury vill gärna ha tips eller rekommendationer på lämpliga kandidater.

Vet du någon som du tycker är lämplig att bära Andreas namn vidare så maila Waldos Wänner                   info@waldoswanner.se

Vi vill att den sökande ska uppfylla vissa kriterier och det är bland annat:
– Ålder mellan 13 – 19 år
– Vara ett föredöme, både på arenan och utanför, som en god kamrat och
alltid visa fair-play
– Framstående inom sin idrott

En kort berättelse mailas med nedanstående innehåll:

Namn på den som man söker för –
Ålder –
Idrottsbakgrund –
Motivering till varför han/hon ska få stipendiet –
Kontaktperson –
Referent med telefonnummer –

OBS! Ansökan ska vara hos juryn senast 31 december.

Vinnarna utses av stiftelsen och dess jury och deras beslut kan inte överklagas.