Stiftelsen Waldos Wänner

Arbetet kring Waldos Wänner som Andreas var med och startade under våren 2015 kommer att fortleva med nya mål och en annan inriktning under namnet Stiftelsen Waldos Wänner. Stiftelsen, som startades 2018, finns för att bevara Andreas namn och person.

Andreas älskade barn och ungdomar och hade en stor känsla för andra människor. Det är också lätt att komma ihåg Andreas synnerligen positiva inställning till livet och att han älskade sin idrott. Andreas makalösa kämpaglöd, strålande och alltid lika stabila insatser inom fotbollen var ett annat kännetecken för honom.
Varje år framöver kommer vi, i Andreas namn, att utse en eller flera framstående ungdomar, främst inom idrotten, i Kronobergs Län och stötta dem med 10.000 kronor per person från denna stiftelse. 10.000 kronor kommer också att fördelas varje år till Ung Cancer, en organisation som Andreas själv har haft mycket kontakt med.