Tilde Persson -2022

Fina ledaregenskaper och ett stort engagemang gjorde att juryns val föll på Tilde Persson. En lovande friidrottare som får nu 20.000 kronor genom stipendiet från Waldos Wänner och det med motiveringen;

”Tilde Persson får stipendiet för sina framgångar inom sin idrottsgren, höjdhopp. Hon visar också mycket stort
engagemang och ödmjukhet gentemot andra samt tar stort ansvar som ledare inom ridning oh gymnastik”