You´ll never walk alone är en känd fras som man hittar på Liverpool FC arena Anfield stadium. Men också en fras som präglade Andreas Waldo under hans alltför korta tid i livet och en fras som även är en ledstjärna för stiftelsen Waldos Wänner!

I Andreas anda vill stiftelsen se till att uppmuntra framstående ungdomar, främst inom idrotten, och skapa en känsla av att alla får vara med!

Arbetet kring Waldos Wänner som Andreas var med och startade under våren 2015 kommer att fortleva med nya mål och en annan inriktning under namnet Stiftelsen Waldos Wänner. Stiftelsen, som startades 2018, finns för att bevara Andreas namn och person.

Andreas älskade barn och ungdomar och hade en stor känsla för andra människor. Det är också lätt att komma ihåg Andreas synnerligen positiva inställning till livet och att han älskade sin idrott. Andreas makalösa kämpaglöd, strålande och alltid lika stabila insatser inom fotbollen var ett annat kännetecken för honom.
Varje år framöver kommer vi, i Andreas namn, att utse en eller flera framstående ungdomar, främst inom idrotten, i Kronobergs Län och stötta dem med 20.000 kronor per person från denna stiftelse. 20.000 kronor kommer också att fördelas varje år till Ung Cancer, en organisation som Andreas själv har haft mycket kontakt med.

Andreas pappa JO Waldo skriver så här;
”Ett står klart – Andreas namn och person får aldrig, aldrig blir bortglömd!!
Den gränslösa sorgen måste få ett annat ansikte”.

”Waldos Wänner” är en stiftelse som varje år utser en eller flera framstående ungdomar, främst inom idrotten, i Kronobergs län som får stöd från stiftelsen. Insamlade pengar kommer också att gå till Ung cancer.

Stiftelsen har sedan starten 2018 delat ut hela 22 stipendium.
Lagidrottare och enskilda idrottsutövare samt organisationen Ung cancer har fått ta emot en väldigt fin utmärkelse.
Läs mer om stipendiaterna här.

Våra partners och givare har en stor plats i våra hjärtan. Det är tack vare deras generösa stöd som vi får möjlighet att jobba vidare.

Vill du också vara med och bidra?

Arbetet kring Waldos Wänner som Andreas var med och startade under våren 2015 drivs vidare under namnet Stiftelsen Waldos Wänner. Stiftelsen, som startades 2018, finns för att bevara Andreas namn och person.