Ung Cancer

Olivia Odilson, Ambassadör Ung Cancer, Växjö.

Hej Waldos Wänner

Vi på Ung Cancer är oerhört glada och tacksamma för det fina stipendiet från Waldos Wänner. Andreas Waldo hade själv en relation till Ung Cancer eftersom han under sin sjukdomstid också var medlem vilket gör det här stipendiet extra speciellt. Pengarna kan nu gå till att hjälpa andra som befinner sig i samma situation som Andreas gjorde när han var sjuk, och det är en vacker tanke. Varje år drabbas över 800 unga mellan 16–30 år av cancer, men tack vare stöttning och bidrag kan unga via Ung Cancer få hjälp och stöttning i sin sjukdom.

Till exempel kan medlemmar ansöka om stipendier så som ekonomiskt stöd och rehabiliterande stöd, eftersom många unga inte har möjlighet att täcka nödvändiga kostnader som berör ens sjukdom själva. Förra året anordnade Ung Cancer till exempel ett rehabiliteringsläger med fokus på träning på Wendelsberg i Göteborg, för att hjälpa unga att komma igång/tillbaka till fysisk aktivitet. Jag var då själv deltagare på lägret eftersom jag också drabbats av cancer och under vår vistelse där fick vi träffa fysioterapeuter och arbetsterapeuter som gav oss kunskap och tips på hur vi bäst kan förändra vår fysiska hälsa. För att för att optimera de bästa resultaten låg fokus på det individuella planet eftersom allas förutsättningar var olika. Vad jag märkte speciellt i gruppen var viljan att göra något åt sin situation, viljan att vara aktiv men kanske inte riktigt veta hur på grund av kroppsliga förändringar eller funktionsnedsättningar på grund av sin sjukdom. Via lägret kunde deltagarna i grupp prova på olika fysiska aktiviteter samt olika övningar och maskiner på gymmet och det upplevde många som en enorm trygghet. Simone, som också deltog vid lägret säger att den stora skillnaden var inställningen till träning, som t.ex. att “minsta lilla” är bättre än inget och att man fick så mycket motivation och inspiration. Vid början av lägret var de flesta osäkra för hur det skulle gå med den fysiska aktiviteten medan vi i slutet var oerhört inspirerade och glada att fortsätta köra på med träningen när vi kom hem. Dessutom hade vi fått många fina nya vänner, och vi kunde alla fortsätta att peppa varandra även efter lägrets slut. Nu, mer än 5 månader senare tränar jag fortfarande flera dagar veckan.

Eftersom Andreas själv var väldigt aktiv och engagerad i sport är det fint att tänka på att stipendiet som uppkommit i hans ära, via Waldos Wänner, till exempel går tillbaka till att stötta andra cancersjuka att finna sin väg tillbaka till ett aktivt liv.

Många kramar, Olivia Adilson